Till Bastupunktens webshop

Beräkningsguide val bastuaggregat

10 argument för Misa

Bastu för Simhall, Spa, hotell och gym

Kerkes keramiska bastusten, mer info

Bastupanel, bastulav, bastupallar

Bastuskorsten, mer info och bilder

Brandskydd och brandskyddsavstånd

Bastuns ventilation

Bastupunkten bygger bastu

Om bastu, lite tips

Frågor och svar

Broschyrer på bastuaggregat

Hitta till Bastupunkten

Bilder bastuaggregat, skorsten mm

Bilder på bastutillbehör

 

till Skärgårdsprodukter

Frågor och svar om bastu och bastuaggregat:


Aggregat med stenmagasin innanför nät, eller täljstensklädda
, vad är finessen?

Bastustenar, hållbarhet, vattnets betydelse, varför skönaste baden, en hälsofråga?

Effektbehov för bastuaggregat?

Fuktspärr och isolering, behövs det?

Fönster, behövs det?

Golvmaterial, golvbrunn, material på väggar, vad ska man välja?

Installera själv, får man det?

Jordfelsbrytare, är det bra för en bastu?

Kvalitetsbedömning av bastuaggegat?

När vi kastar på vatten hamnar det mesta på golvet?

Reservdelar, roster, elektriska motstånd mm när behöver dessa bytas?

Stenarna blir inte heta i bastuaggregatet?

Tilluft och frånluft, vad är bäst?

Vattentank sidomonterad eller toppmonterad?

Ångbastu, kan man ha en sån hemma?

 
Vi får väldigt mycket frågor och svarar numera helst bara våra kunder.