Startsida frågor och svar Startsida infosidor

Installera själv
Får jag installera mitt agggregat själv?

Det går utmärkt om du har vedeldat och följer våra instruktioner.

Dock för elektriska aggreat så kan du bara göra föreberedande arbeten, dra rör för kabel mm.
Själva installationen utförs av behörig elektriker och vi rekommenderar att man sätter upp en egen säkringsgrupp för just bastuaggregatet.

Jordfelsbrytare
Vi har haft en elektriker som har installerat vårt bastuaggregat men det funkar inte då vår jordfelsbrytare slår ifrån aggregat efter att det stått på bara en liten stund?

Jordfelsbrytare är bra men kan ställa till mycket problem i bastun.

Alla bastuaggregat har en isolering mot de elektriska motstånden. När aggregatet är nytt och isolering är lite fuktig så läcker det lite ström den vägen (ofarligt) vilket upphör när aggregatet är använt någon timme.

Dock är summan av alla läckströmmar som utlöser jordfelsbrytaren. Kanske har Ni andra stora läckströmmar. Du kan kontrollera detta genom att slå ifrån alla andra strömförbrukare som ligger på bastuaggregatets krets.

Ofta har jordfelsbrytare en onödlgt snäv utlösningstolerans men man kan byta automatsäkring till en trögare.

En mycket vanlig orsak är att j
ordfelsbrytarna tenderar att åldras och utlösa felaktigt.

Detta problem med jordfelsbrytare gäller också i offentlig bastu och där måste man sätta in trögare säkring om jordfelsbrytare utlöser.
I offentlig bastu med jordfelsbrytare kan det löna sig köra aggregat utan dito någon timme före man installerar aggregat.