Om bastu&
bastubad
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

Elektriska bastuaggregat sunny för väggmontage Elektriska bastuaggregat Kolibri för hörnmontage flickor som badar bastu Elektriskt bastuaggregat Ace Bastupanel i Al, bastulav i Asp, bastuaggregat Kolibri  


Dimensionering elektriska bastuaggregat

PRIVATBASTUN:

Vi har angett lämplig bastuvolym för varje aggregat i vår webbshop, bastuns storlek anges i m3, men hänsyn tas också till om det finns fönster, glasdörr och eller väggmaterial av något hårt material med hög densitet typ kakel, tegel, glasbetong etc. Vi har därför en beräknad volym baserad på verklig volym och tilläggsfaktorer.

Tilläggsfaktorer:
Lägg till 0,5 m3 per m2 fönsterytor som vetter mot uppvärmt utrymme samt för hårda väggytor av kakel mm.
För fönster och oisolerade väggar som vetter mot friska luften, räkna tilläggsfaktor 1 m3 per m2 yta.

Exempel: golvyta 1,5 x 2 m x vägghöjd 2,2 m = 6,6 m3. Invändig glasdörr 1,6 m2 och fönster 0,6 m2 = 2,2 m2 x 0,5 ger 1,1 m3 i tillägg.
Beräknad effektvolym med tillägg, totalt ca 7,7 m3.
Välj tex Sunny 12560N.

Vid gränsfall i privatbastun välj aggregatet med lägre effekt, det är viktigt att aggregatet arbetar så mycket som möjligt och hettar upp stenmagasin under hela badet för att du ska få bra respons vid badkastning.
Överdimensionera alltså inte ditt bastuaggregat i privatbastun, vid för hög effekt värms visserligen bastun snabbt, men vid uppnådd värme stänger det av och jobbar sen i kortare perioder vilket kan betyda att stenmagasin kallnar.

OFFENTLIG BASTU:

Räkna effektbehov till 1 kW/m3 bastu.
Lägg till 1 m3 per m2 för alla fönsterytor och för hårda väggytor av tegel, kakel mm.


I den offentliga bastun står aggregatet på kanske på 12-16 timmar per dygn, det springs mycket i dörrar, de elektriska aggregaten ska därför med marginal vara anpassade för den offentliga bastuns volym.

 
Bastuugn Misa 11106 brinnande brasa Vedeldadt bastuaggregat från Bastupunkten Bastuaggregat för offentlig bastu upp till 100 m3 Bastuugn Misa 11220 med gigantiskt stenmagasin


Dimensionering vedeldade bastuugnar

PRIVATBASTUN:

Vi har angett lämplig bastuvolym för varje aggregat, bastuns storlek anges i m3, men hänsyn tas också till om det finns fönster, glasdörr och eller väggmaterial av något hårt material med hög densitet typ kakel, tegel, glasbetong etc. Vi har därför en beräknad volym baserad på verklig volym och tilläggsfaktorer.

Tilläggsfaktorer: om du väljer till en vattentank lägg till 3 m3, lägg till 0,5 m3 per m2 fönsterytor som vetter mot upvärmt utrymme, samma beräkning för hårda väggytor mm.
För fönster och oisolerade väggar som vetter mot fria luften, räkna tilläggsfaktor 1 m3 per m2 yta.

Exempel: golvyta 2 x 3 m x vägghöjd 2,2 m = 13,2 m3. 1 st invändigt fönster 1,2 m2 x 0,5 = 0,6 m3, sidomonterad vattentank 3 m3 i tillägg. Beräknat effektvolym med tillägg, totalt 16,8 m3. Välj tex Misa 11208.
Vid gränsfall i privatbastun kan man välja det större eller det mindre, du får ändå aldrig ut mer effekt än du stoppar in ved, och man kan tom sätta in ett 20 kW aggregat i en bastu som är 25 m3, Misa aggregaten håller vad de lovar och mer därtill, nya mätningar vid CE certifiering visar att vissa modeller utvecklar mer effekt än vad fabrik anger.

OFFENTLIG BASTU:

Räkna effektbehov till 1 kW/m3 bastu.
Lägg till 1 m3 per m2 för alla fönsterytor och för hårda väggytor av tegel, kakel mm.
Om du väljer till en vattentank lägg till 3 m3

I den offentliga bastun som eldas från morgon till kväll och där det springs i dörrar hela tiden ska man välja ett aggregat som ligger med god marginal inom aggregatets angivna volymgränser, speciellt om bastuaggregaten eldas av den ovane badgästen som ofta eldar onödigt hårt, ibland så att det blir för hett så att dörrar och fönster måste öppnas, då kan det vara bra att ha lite marginal så grejorna håller trots misshandel.
Men vi rekommenderar ändå att badgäster eldar själv för de tycker det är så kul att pyssla med elden, och då trivs ju badgäster ännu bättre.


10 argument
för Misa
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation