Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

 

Ventilation i privat och offentlig bastu, nya rön

 
princip över ventilation i privat bastu
Följer Ni våra råd om ventilation så uppnås ett mycket skönare bastuklimat
princip över ventilation i offentlig bastu

NYA RÖN inom ventilation
1. Tilluften trycks in ovanför bastuaggragatet.
2. Den upphettade luften som stiger upp
3. Luften blandar sig och blir syresatt
4. Luften evakueras under bastulav

Privat bastu,
ventilation med självdrag
I privata bastun är det enklast med självdragsprincipen.
Hämta tilluft bredvid aggregat och evakuera frånluften straxt under nedre bastulav diametralt aggregat. För att uppnå självdrag måste då frånluften gå via ett ventilationsrör som dras upp till takhöjd före luft släpps ut, rör dras inne i vägg direkt bakom panelen, detta gör att du inte får back i systemet och detta funkar för både elektrisk och vedeldad bastu.

Jämnare bastuklimat
Denna princip gör att värmen kommer ner till också fötterna och temperaturen mellan huvud och fötter jämnas ut mer än 20 grader vilket gör att Du slipper dra upp fötterna på övre bastulaven.
Dvs istället för att tex ha 40 grader vid fötterna och 80 grader vid huvud så kan du tex sänka temperaturen och uppnå 70 grader vid huvud och 50 grader vid fötter.
Kraftfulla bad uppnås genom badkasting.

Offentlig bastu,
med omvänd ventlilation
Principen bygger på att tilluft trycks in över aggregat och frånluft evakueras under bastulav. Detta uppnås genom mekanisk ventilation.

Stor utjämning
Systemet ger en stor utjämning då den friska syresatta luften omedelbart blandas med den heta luften från aggregatet, i den här bastun trivs dina badgäster.

Bakterier och lukt
Eftersom bastuns hetluft kommer lägre ner i bastun så dör fler bakterier och därmed minskar också ev lukt.

Energibesparing
Luft som evakueras under bastulav är förbrukad luft med lägre temperatur vilket spar mycket energi i den offentliga bastun
.


Stor offentlig bastu där luft kommer in via takventil och trycks ner ovan aggregatet.

Stor offentlig bastu Bastupunkten byggt om för bättre bastuklimat och för att väsentligt minska energiförbrukningen, vi evakuerar helt enkelt luft med lägst energiinnehåll vid golv, dvs frånluft via silverfärgad rörböj under bastulaven

 

Mindre privat bastu med tillluft i tak ovan aggregat (bild vänster) och utsug frånluft under bastulav vid golv (bild närmast).
Ofta är det svårt att åstadkomma denna princip i hemmet förutom när man bygger nytt, självdragsprincipen enligt Privat bastu ovan kan då väljas

 

Om du är vår kund får du ringa oss i alla bastufrågor fram till installerat aggregat, det ligger helt enkelt i vårt intresse att våra kunder får en bra bastu. Om du inte är kund, maila frågan istället. Se även frågor&svar


Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation