Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

Bygg en bastumodul till badrummet

Studera nedan tips och dra sen egna slutsatser om hur Du ska bygga en bastumodul som passar dig

Uppbyggnad av liten bastu i ett badrum
Bygg en modul där du lägger ut ett ramverk på golvet.
Ramverket föreslås vara av 45x95 reglar av hyvlad gran, eller samansatta klenare reglar som på bild, då blir inte väggar för tjocka.
Rama gärna in hela bastun, även i dörrhålet (sågas bort när dörr monteras), så får du en stabil konstruktion som är måttstabil när du bygger vidare.
Olja in hela ramverket som utgör sockel. Som alternativ kan du välja tryckimpregnerat men används i så fall bara närmast golvet.
Ramverket bör stå på ställbara halkfria gummifötter ca 10-15mm över golv så fukt inte sugs upp i konstruktionen, planera så de hamnar under väggars viktiga vertikala reglar som tex vid dörrhål och i ramverkets hörn.

Bygg också en kopia av detta ramverk som tillfälligtvis kan vila ovanpå golvets ramverk, detta görs av 45x45 reglar så det inte blir tungt, ska förberedas för att monteras i varandra så det delar passar och blir enkelt montage i tak, men ska inte skruvas ihop permanent före montering i tak.

Från ramverk på golv kan du regla upp med färdiga väggelement som du satt ihop, dvs bygg panelblock med bastupanel som du kan spika eller skjuta fast från baksidan, sätt bastufolie, lägg in isolering och montera masonit på baksidan, så modulerna håller ihop.
Gör så paneler sticker ner lite över golvets ramverk, låt på motsvarande sätt masoniten gå ner, då styrs panelblocket på plats vid montage.

Börja att montera två väggelement i ett hörn så de kan stå för sig själva, skruva fast i varandra och ner i ram.
Bygg moduler runt hela bastun i två riktningar fram till dörrhål.

Montera ramverk ovanpå väggmoduler och dra ihop konststruktionen så då får en stabil enhet.
Kontrollera först att väggar står rakt och att vinklar är som du vill ha dem.

När du bygger väggelementen måste du för vissa delar också planera för elen genom att dra rör i väggar för aggregatets el och belysningens el, likaså måste du i ett par väggmuduler planera för att ha något att skruva bastulavar i.

Till taket byggs nu takelement på samma sätt som väggar men med reglar av brädor 22x95 mm för att få plats med lite mer isolering.
Någonstans i tak planerar du för en frånlufttventil, placeras diametralt bastuaggregatet och gör ett hål för detta i en av takmodulerna (tilluftventil behövs inte då den tas under väggar och under dörr).
Rör för el kan också komma upp i tak och du får bygga så lådor tillåter rör gå upp och förbi takmodul.
Taket, lådorna, skjuts in från utsidan bastun, ovanpå ramverket, och dras fast i ramverk, skråskruva dem i varandra.

Montera konsoler för bastulavar i väggars vertikala reglar, häng över bastulavar och dra fast dem i konsoler. Bastulavarna är viktiga då de också stabiliserar upp modulens konstruktion.

Nu är bastun så gott som klar men dörren saknas.
Såga bort regel mot golv där dörren ska in, känn på väggar mm att allt står still om man oförsiktigt skulle komma att knuffa till en vägg. Om ej, sätt små rostfria vinklar som du drar fast i golv (hamnar under karmen) och täta med silkon.
Montera dörr och fodra in den på in- och utsida.

Kalla sen dit elektriker för att installera ditt elektriska bastulaggregat.

bastumodulens väggar och tak invändigt inkl en takventil
bastumodulens väggelement för yttersida, ej monterade, bara lutade mot
bastumodulens första väggar
bastumodulens väggar monteras på golvreglarna
bastumodulens väggar runt om
bastumodulens första takmodul
bastumodulens väggar och tak monterade

Om du är vår kund får du ringa oss i alla bastufrågor fram till installerat aggregat, det ligger helt enkelt i vårt intresse att våra kunder får en bra bastu. Om du inte är kund, maila frågan istället. Se även frågor&svar


Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation