Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

Bygga bastu och bastuaggregat för Gym, Hotell, Simhallar och SPA

En bastu för alla
Många badgäster går in i bastun för att uppleva en mjuk och behagligt värmande atmosfär. Andra vill ha heta kraftfulla bad med mycket badkastning och stor intensitet. Alla eftersträvar på sitt sätt välbefinnande.

För den kräsne badgästen
Misa bastuaggregat för simhallar och SPA uppfyller de mest kräsna badarnas önskemål. En kombination mellan Misa bastuaggregat och Kerkes keramiska bastustenar ger de skönaste bastubaden.


Endast de bästa komponenterna ger en fungerande helhet där människor kan skapa välmående - wellness

Upplevelsebastu
Misa bastuaggregat är försedda med gigantiska stenmagasin. Det är en förutsättningen för att bastun ska kunna ge den gemytligt fuktiga atmosfär de flesta eftersträvar. Detta möjliggör också upplevelsebastu för alla sinnen med eteriska oljor, olika inpackningar mm.

Teknik och livslängd
Misa bastuaggreat är byggda för maximerad njutning för badgäster, minimerat underhåll och överlägsen livslängd. Varje enskilt elektriskt motstånd är individuellt kopplat. Motstånden ligger dessutom i två separata kretsar. En krets används för underhållsvärmen och den andra vid belastningar. Ett Misa aggregat kan aldrig badas ner. Misa har också 90% av marknaden i Finland för simhall och SPA.

Bastu planering av Bastupunkten


Vi bygger Er bastu

Vi projekterar och bygger hela Er bastu.
Det blir billigare och mycket bättre att anlita proffs, några exempel på bastur, en exempelskiss på arbetplanering montage bastupanel i offentlig bastu

Design
Vi designar Er bastu efter Era önskemål.
Vi presenterar förslag i form av 3D skisser. Enkelhet och funktion är vårt motto.

Specifikation
Tillsammans med Er tar vi först fram en bastuspecifikation.
Hänsyn tas till vem som badar och antal besökare.
Hotellgäster har andra behov än badande i offentliga simhallar.
En SPA anläggning kanske vill skapa rofylld njutning i en rofylld miljö..

Arkitektstöd
Till arkitekter som föreskriver våra aggregat ger råd och anvisningar samt tillhandahåller filer i AutoCAD om så önskas.

 

Bastu under uppbyggnad med bastufolieBastu färdig med Alpanel och Asp lav
Många faktorer ska tas med i beräkningen för att bastun ska upplevas riktigt njutbar. Tex:
- Ventilation. Nya rön om till- och frånluft ger mycket bättre bastuklimat. Resultatet blir dessutom energibesparande.
- Badkastning. Omfattande badkastning ställer helt andra krav på aggregaten än i den enklare torrbastun.
- Illumination. Dvs ljussättningen i bastun skall skapa trivsel och ge ordentligt ledljus för alla.
- Materialval. Bastur skall ha materialval som är sköna för människan, har lång livslängd och tål rengöring.
- Ergonomi. Badgästerna ska kunna röra sig obehindrat och personal ska kunna städa bastun rationellt.

MISA 12000 serien 10-20 kW
Misa bastuaggregat för offentlig miljö. De elektriska motstånden är rostfria och eldfasta av en speciell long life typ och ger i det närm,aste underhållsfri drift.

Förväntad drifttid före första byte av motstånd ca 14000 h.
Inget aggregat har behövt byta de elektiska motstånden tidigare än efter tre år, normalt efter fem år.

Om ett motstånd tröttnar så fortsätter övriga motstånd att arbeta, men byt då alla motstånd vid nästa planerade stillestånd.

Garanti 1 år i offentlig bastu om Ni följer våra installationsanvisningar och sköter förebyggande underhåll.

Se aggregat i webbshop

Vänster Misa 20 kW klätt i täljsten.
Höger bastu och närbild av Misa med Kerkes keramiska bastustenar
Misa 12100, 10 kW i offentlig bastu. Aggregat med keramiska bastustenar, liten kula, liten motståndssten, tetraformade toppstenar.

 

MISA ERM Simhallsaggregat.
Omfattande utveckling, nya materiel och ny konstruktion har lett fram till Misas nya aggregat med mycket lång livslängd. I Misa ERM ligger motstånden skyddade och kan röra sig fritt utan mekanisk påverkan.

Se aggregat i webbshop

 
Garantier: 1 års garanti på aggregat i offentlig bastu inkl de elektriska motstånden. Aggregaten körs dock normalt i mer än fem år i simhallsbastun före första service. Förutsättning för garanti är att bastuaggregatets effekt och bastuns volym korresponderar, ca 1 kW/m3, och att ni följer anvisningar om förebyggande underhåll samt att vi levererar Kerkes keramiska bastustenar till aggregat. Kerkes keramiska bastustenar förlänger livet på alla bastuaggregat och ger dessutom en skön och hälsosam bastu.
 

Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation