Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM DITT BASTUBYGGE

Några punkter att tänka på:

1. Välj bastuaggregat

2. Bastusten

3. Bygg ett bastuhus eller basturum

4. Bastufolie

5a. Bastulav, längsgående brädor

5b. Bastulav tvärsliggande brädor

5c. Bastulavens mått och montagehöjder

8. Bastubelysning

9. Bastutillbehör

10. Vi stödjer våra kunder

Misa 11220 i vackert belägen bastu
Nedan fördjupad förklaring av ovanstående punkter

1. VÄLJ BASTUAGGREGAT och SKORSTEN
För både vedeldade och elektriska aggrefgat gäller att det ska kunna strömma mycket luft genom stenmagasin, stenmagasinet är bastuns motor.

Vedaldade aggregat - välj en bastuugn som enligt CE deklaration utvecklar tillräcklig effekt enl tumregel 1 kW/m3.
Tittar du på aggregat så säger finishen en hel del om byggkvalitén, jämför du vikten så får du en uppfattning hur mycket stål som används.
Viktigast är att stenmagasin återupphettas snabbt efter badkastning, det ska alltså finnas stora värmeavgivande ytor som sten ska ligga emot, och helst ska det gå en rökgaskanal genom stenmagasin också.

Skorsten - vanligast är att man går rakt upp genom tak, bakåt ut genom vägg eller att man ansluter till en murad skorsten.
Vi rekommenderar isolerade bastuskorstenar som är CE godkända, men vissa vill ha oisolerade skorstenar och kan bygga bra väggenomföringar själva.

Elektriska aggregat - alla fungerar efter samma princip, men se till att stenmagasinet är stort och att hela stenmagasinet har kontakt med alla elektriska motstånden, det betyder att du kan frigöra stora mängder vattenånga och uppnå riktig finsk fuktbastu.
Elektriska aggregat ska inte överdimensioneras, hellre ligga lite i underkant, det då aggregatet ska arbeta så mycket som möjligt för att stenamgasin ska hållas hett.

Tänk på att pyttiga stenmagasin ger torrbastu, att extremt stora stenmagasin kan ta flera timmar att hetta upp, det finns el-aggregat där hälften av stenmagasinet ligger under de elektriska motstånden till ingen nytta, billiga el-aggregat behöver servas efter bara några år och börjar dessutom ofta rosta, billiga vedeldade bastuaggregat kräver mera eldande och håller inte speciellt länge.
Välj ett bra aggregat som du kan få reservdelar till under flera decennier framöver.

Misa Laavu Combi, el- och vedeldat bastuaggregat

Misa ACE, bastuaggregat med mycket stort stenmagasin

2. BASTUSTEN
Vi rekommenderar i första hand Kerkes keramiska bastustenar som ger de skönaste och hälsosammaste baden, läs mer om Kerkes keramiska bastusten

Som alternativ kan man välja rundslipade stenar från strandkanten, tvätta noga och torka länge före de hettas upp i aggregat

Vi avråder från sten som ser ut som krossten, dessa vittrar snabbt sönder, släpper ifrån sig skadliga gaser och ämnen inkl stendamm vilket är direkt ohälsosamt, pga dålig bastusten har astmatiker svårt att vistas i bastun.

Använd endast dricksvatten vid badkastning, sjövatten innehåller alger och salter som är ohälsosamt för människan och skadligt för aggregat.

Till vänster Misa ACE med Keramisk bastusten.

3. BASTU I FRISTÅENDE HUS ELLER INRED ETT RUM TILL BASTU
Vi föreslår ni bygger enligt nedan skiss och det går bra att inreda vilken friggebod som helst enligt denna princip, funkar också när du inreder ett rum till bastun i villan eller lägenheten.

Några tumregler när du ska måttbestämma bastun:
Räkna med en yta i den vedeldade bastun om 1 m2 per badande plus 1 m2 för bastuaggregatet, en lagom yta för fyra personer blir då 5 m2. Den elektriska bastun kan dimensioneras till 1 m2 per badande inkl aggregat.
Bastu är som bekant en förkortning av badstuga, och bastun är ett utmärkt ställe för tvagning i lite primitivare form med tex vattenvärmare på aggregatet, man använder tvättfat och späder sen varmvattnet med kallvatten och skopar på sig vattnet, hur skönt som helst, lägg på ytterligare 1 m2 för badstuga.

Bastu i genomskäring, uppbyggnad bastuns väggar

A. Reglar - om du bygger ett fristående bastuhus från scratch som inte står uppvärmt året runt så skulle vi säga att 90 mm reglar räcker, i en bastu du bygger i badrummet funkar 45 mm reglar.
B. Isolering - använd mineralbaserad ull i väggar och tak. Det finns isolering gjord av polyuretanskum som också funkar bra. Använd inte expanderad polystyren (frigolit) som teoretiskt klarar 80 grader men som i praktiken vittrar sönder inne i väggen.

C. Bastupanel - du kan välja billigare gran, eller fin asp, men vi anser bastupanel i al är bäst
då den har en smutsavvisande ytstruktur samt att den funkar offentlig i bastu. Det finns värmebehandlade paneler men se till att de inte luktar, notera att värmebehandlat virke är sprött och håller inte i den offentliga bastun. Sen kan du montera paneler stående eller liggande efter tycke och smak. Du behöver ingen luftspalt bakom panelen utan den kan monteras direkt mot bastufolien. Men notera, har du kall vägg bakom, som i källaren, då ska du ha luftspalt mellan bastuns vägg och den kalla väggen enligt skiss ovan.
D. Bastufolie - använd alltid bastufolie, läs om bastufolie längre ner
E. Golv - vi rekommenderar plastmatta som dras upp minst 10 cm på väggsockel, eller en glasfibermatta med polyester, man lägger då en topcoat i valfri färg, finfördela lite timglas sand på till ytskickt på gångytor och du får ett halkfritt golv. Klinkersgolv som ligger som ytskikt är snyggt och bra, betonggolv är också bra men kan bli lite kallt om fötterna i en bastu som står ouppvärmd på vintern och man behöver då en trall att gå på. Vissa har enkla trägolv med spjälor direkt ut i det fria men räkna då med att det krävs lit emer effekt.
F. Golvbrunn - ha alltid en golvbrunn i den vedeldade bastun och helst också i el-bastun
G. Ventilation - kan göras traditionellt med intag lågt och utsläpp högt, men bättre enligt vår pricip med intag tilluft lågt och frånluft lågt, läs mer under fliken Bastuns ventilation
Vi förordar att den vedeldade bastun tar tillluft utifrån och tillika evakuerar luften ut i det fria. I en elektrisk bastu med mindre luftomsättning kan du ta tillluften innifrån huset, men om möjligt ska den begagnade luften evakueras direkt ut i det fria eller via husets frånluftssystem, det funkar också låta frånluft gå tillbaka i badrummet om badrummet är riktigt bra ventilerat eller har öppningsbart fönster.
H. Placering bastuaggregat - du kan ställa bastuaggrergatet var du vill i din bastu och bastun kommer funka hur bra som helst, det gäller även i den offentliga bastun med mycket spring i dörrar. Dock ska bastuaggregatet alltid stå så pass nära de sittande att man kan idka badkastning utan att behöva gå ner från bastulaven.
Fabrikant av bastuaggregat anger min avstånd till tak och andra skyddsavstånd du måste följa.
I. Bastudörr - glasdörr kan väljas om dörren går till ett annat rum, välj alltid säkerhetsglas och 8 mm är en bra tjocklek. Dörrar som går ut i det fria bör vara isolerade. Vi arvråder från Asp i dörrkarm då det är ett för mjukt träslag för en tung dörr samt att aspen lätt blir smutsig, välj furu, al eller aluminium.
J. Fönster är bra så du kan förflytta blicken och vi föreskriver öppningsbara fönster till den vedeldade bastun, och gärna också till den elektriska, det så man snabbt kan byta luft mellan baden.
Bastufönster som går ner till golv eller där det finns risk att någon lutar sig emot glaset eller liknande ska alltid väljas med härdat säkerhetsglas. Gäller också fönster som hettas upp i direkt anslutning till aggregat. Men till alla övriga fönster kan du sätta in normalt glas. Så till glaset som vetter utåt, köp ett vanligt obehandlat fönster från bygghandeln, olja insida och måla utsida, till fönster som går mot angänsande rum kan väljas i härdat enkelglas som du bara listar in.
K. Glasvägg - ger ett lyft till bastun, något vi rekommenderar, men i en bastu med glasvägg ska det elektriska bastuaggregatet överdimensioneras lite, i varje fall om du vill upp till högre temperaturer, den kylande effekten genom kallras är stor. Titta på vårt modulära system för glasväggar där du kan kombinera glas till valfri längd
L. Ytbehandling - inga ytor i en bastu ska lackas, det håller helt enkelt inte.
Alpanel kan förnyas med medicinskt ren paraffinolja, den får då en helt ny lyster.
Man kan fetta in gran och furu med olja tex vid fönster och dörrkarm, till tröskel kan du använda linolja som bildar ett ytskickt.
Asp-panel ska inte behandlas alls
För granpanel finns en speciell finsk bastubehandling som är bra men kan ersättas av vattenfast trälim som spädes ut 50% med vatten.
Bastulav behöver inte behandlas och vid rengöring kan man använda alla hudvänliga medel, är laven väldigt smutsig så slipar man av den.

Bastufoile under montage i offentlig bastu

4. BASTUFOLIE
Behöver du använda bastufolie, vi ska reda ut detta:

Det är sant att bastun kan vara ett torrt rum, tom torrare än husets övriga rum, men det finns en anledning till det, nämligen att bastuns värme helt enkelt driver ut fukten ur bastun.

Den luft vi andas består av molekyler sammansatta av kväve och syre, dessa molekyler binder också alltid lite vatten, vilket är den relativa fuktigheten som varierar mellan 0 och 100 %, och när luften är mättad och inte kan uppta mer vatten så är den relativa fuktigheten 100%.
När luft värms upp så söker sig vattnet, dvs den vattenånga som luften bär med sig, alltid till den kallaste ytan i rummet och där kondenserar ångan och återgår till vatten Så när bastuaggregatet värmer upp din bastu så vandrar fukten ut ur bastun och har du då inte bastufolie så tvingas helt enkelt fukten in i dina väggar. När du idkar badkastning så kan du höja den relativa fuktigheten till 100%. Tänk dig att du badar i en temperatur av 80 grader i en friggebod utan bastufolie, säg att utomhustemperaturen är -20 grader, en skillnad på 100 grader, utan bastufolie kommer dina ytterväggar kommer då fungera som en svamp för all fukt.

För den offentliga bastun som står på halva dygnet innebär detta ännu mer problem. Vattenmolekylerna som luften bär med sig har mycket högre energiinnehål än torr luft, dvs fuktig luft kommer ta med sig värmen ut ur bastun, kasta på vatten på ditt aggregat och det är fukten som bär med sig värmen till din kropp. Fukten som drivs ut tar alltså med sig värmen och ökar energiförbrukningen

Enda
gången du inte behöver bastufolie är när du bygger en bastu i ett badrum som redan har en fuktspärr. Men med bastufolie så kan inte isoleingens små fiberpartiklar komma ut i luften.

Vi rekommenderar enligt ovan resonemang alltid bastufolie

5. BASTULAV
Du kan välja gran, asp, eller abachi till din bastulav, förstnämnda blir lite varmare och sistnämnda är ett regnskogsmaterial och lite svårare att få tag på, vanligast är asp och al som båda är bra.

5a. Längsmonterade brädor
Du kan bygga bastulavar på en ram, eller bygga bastulaven och hänga över den på väggmonterade konsoler.
Vi rekommenderar till privatbastun längsmonterade brädor till sittytor med 10-12 mm mellanrum, de längsmonterade brädorna blir en del i kostruktionen och endast klenare balkar behövs.
Till sittytor, använd lavvirke som är ca 28 mm tjockt, då kan du skruva underifrån med rostfri trallskruv.

Vill du inte bygga själv så¨kan du välja måttbeställda bastulavar från oss

Bastulavar i Asp 28x90 mm

Bastulavar i simhallsbastu

5b. BASTULAV med tvärsmonterade brädor
Till den offentliga bastun rekommenderar vi bastulav med tvärsmonterade brädor då de håller längst, lavar utsätts för mycket slitage och tidigt åldrande genom fukt, hetta och människors transpiration. Långa bräder börjar helt enkelt slingra sig, spricka och blir ganska snabbt fula i den offentliga bastun, livslängd för en bastulav i simhallens herrbastu kan vara ett till två år och i dambastun två till tre år.

Genom att använda korta lavbrädor så kan inte brädor slingra sig, monteras dem så att de är enkla att byta ut, vi har exempel på simhallar som på detta sätt förnyat samma bastulavar i tio år.

5c. BASTULAVENS MÅTT OCH MONTAGEHÖJDER
I privatbastun är ett djup om ca 480-600 mm lagom för den övre bastulaven, och ca 380-600 mm för den nedre.
I den offentliga bastun rekommenderar vi ca 600 mm till övre bastulav och 800 mm till varje nivå av underliggande bastulavar, det då lavar under den övre ska ha rum för både fötter och rumpor.

Bastulavens höjder mäts uppifrån tak och nedåt, vi rekommenderar 1100-1200 mm från övre lav till tak, och 420-450 mm från övre lav ner till underliggande lav, avstånd till golv blir vad det blir men ställ gärna en stegpall under lavar så det blir lättare att komma upp, stegpallens höjd blir då halva höjden mellan golv och nedre lavens sittyta.

Skruva fast väggkonsoler på vilka du sen hänger över färdiga bastulavar, eller bygg en ram och skruva sittytor underifrån.
Bastulaven ska monteras fritt från bakre vägg och vi rekommenderar ca 10-15 mm, den ska inte ens behöva fastmonteras i bakre vägg men om du ändå gör det använd klotsar som distanser vilka du skruvar igenom.
Har du ryggstöd kan lav monteras längre ut från bakre vägg.

Vi föreslår vidare att bastulaven monteras lite omlott, dvs den nedre laven går in 20-50 mm under den övre, det då man gärna sitter med fötter lite snett in under.

Det finns bastulavar som ser ut som bekväma parksoffor, dessa former passar bäst i en relax då man man i bastun sitter antingen ganska upprätt eller lite framåtböjd.

Bastulaven monteras med taket som utgångspunkt

Bastubelysning för hygienändamål

8. BASTUBELYSNING
Bäst är om man har två typer av belysning, en som ger ledljus under bad, dvs tillräckligt med ljus så man man ser gott nog för att röra sig komfortabelt men så att kroppar ändå inte blir upplysta.
Men vid tvagning och städning av bastu vill man se ordentligt, och vi rekommenderar därför en separat belysning för hygienändamål, i varje fall i den offentliga bastun.

Som ledljus funkar det bra att montera 12V LED-lister under bastulavens framkanter vilka vinklas framåt mot underliggande lav eller golv.
Till tak kan du välja 12V Led-spotlights som vid montage nära vägg ger en trevlig ljuskägla.

Bastubelysningen bör vara IP67 klassade så de tål vatten, LED belysning i privatbastun funkar överallt förutom över bastuaggregat, i den offentliga bastun ska LED inte monteras högre än bastulavarna.
Små LED-lampor med bara en ljusdiod ger egentligen ingen belysning fast det ser ut så på bilder som är tagna med lång exponeringstid, men de skapar nautrligtvis en trevlig miljö.

Alla 12 voltsystem får du montera själv och hur du vill och då kan du i privatbastun sätta halogenspottar i tak.

9. BASTUTILLBEHÖR
Välj en bastustäva som tål fukt och värme, det finns stavlimmade bastustävor i bambu som tål värme, men de flesta trästävor faller snabbt sönder, en rostfri skål med ett ett enkelt trähandtag funkar bra, eller en stäva i biokomposit

Skaffa en bra bastutermometer och bastuhygrometer, det är bra att veta vilken temperatur bastun har när du tittar in för att se om det är badklart, det är kul att se hur luftfuktigheten stiger när du idkar badkastning

Bastudofter kan öka upplevelsen, vi föreslår man sätter några droppar i en bastustäva med vatten redan före badet så doftar det gott redan när du kommer in i bastun

Bastustäva i biokomposit

10. BEHÖVER DU NÅGON ATT FRÅGA
Om du är vår kund får du ringa oss i alla bastufrågor fram till installerat aggregat, det ligger helt enkelt i vårt intresse att våra kunder får en bra bastu. Om du inte är kund, maila frågan istället. Se även frågor&svar


Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation