Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

 

Vissa produkter sidan refererar till har ersatts av en nyare generation

10 argument för Misa vedeldade bastuaggregat

1. Snyggaste bastuaggregaten

2. Effektivaste aggregaten

3. Längsta livslängden

4. Efterförbränning av rökgaser

5. Högsta verkningsgraden

6. Konstruktion med tanke

7. Unik skorsten

8. Enkel att sota och rengöra

9. Reservdelar

10. Miljövänlig

Genomskärning bastuaggregat
Nedan fördjupad förklaring av ovanstående punkter gällande Misa 11206, 11306 och 11406 samt 11220

1. Snyggaste bastuaggregaten
Misas vedeldade bastuspisar har en emaljerad front och en glaslucka. Beklädnaden runt om är av rostfria högglansiga plåtar. På bastuaggregatet ställer man emaljerade rökrör och bakom aggregat matchande emaljerade brandskyddsskivor. Emalj är elegant och tål dessutom hetta och syror bättre än något annat material. Misa bastuaggregat håller sig helt enkelt snygga år efter år.

Luften cirkulerar genom stanmagasin

2. Misa bastuaggregat är bevisligen effektivast
Misa har ett patenterat system med rökgasgångar som går runt stenmagasin (se bild punkt 6) och sen tillbaka rakt igenom stenmagasin. Bastustenar har fysisk kontakt med 8 sidor av aggregatets förbränningsrum och runtomslutande rökgaskanaler. Luften hettas upp runt det ovala förbränningsrummet och leds längs sidor och upp rakt igenom stenmagasin.
Systemet gör att stenmagasin upphettas snabbare än något annat bastuaggregat på marknaden. Vilket i sin tur gör att man kan starta bad före bastun ens är varm, och bada vid en lägre temperatur och genom badkastning kontrollera den upplevda värmen, dvs uppnå riktig fuktbastu. Uppvärmningstiden av en bastu om 12 m3 är ca 20 - 30 minuter för 70 gr.

3. Längsta livslängden
Misas bastuaggregat kan uppvisa den längsta livslängden av alla fabrikat. Det
är inte ovanligt med Misa som är mer än 30 år. Vi anger livslängd 10-15 år i den offentliga bastun och 20-30 år i privatbastun för vedeldade aggregat.
Se bastuaggregat från 1965 som används än idag.

Sekundärluft som ger effektiv förbränning i bastuaggregatet

4. Efterförbränning av rökgaser
På aggregatets framsida finns en sotlucka som är försedd med ett litet tillufthål som leder in syre till rökkanalen. Den lilla luftmängd som tillförs ger en effektiv efterförbränning av rökkaser. Efterförbränningen ökar naturligtvis effektiviteten samtidigt som man får rena rökgaser.

5. Högsta verkningsgraden
Veden eldas i ett ovalt förbränningsrum där rökgaser passerar ut på båda sidors bakkant av aggregat (se illustration till punkt 6) för att sedan ledas framåt i 2 sidokanaler till aggregatets till framkant. Rökgaserna förenas här i en mittre rökgång för att åter ledas bakåt till utgående rökrör. Genom att leda rökgaser fram och tillbaka flera gånger samt genom att separera rökgaser i flera kanaler utvinner man energin effektivt.

>75%

Cirkulation av luft och rökgaser i bastuaggregat

6. Konstruktion med tanke
Ett bastuaggragat utvecklar mycket högre effekt än en braskamin. Den vedeldade bastuspisen utsätts helt enkelt för mycket stora påfrestningar genom upphettning till mycket höga temperaturer samtidig som den ska tåla nedkylning vid badkastning. Kraven för att uppnå en tålig konstruktion är enorma.

Stålet måste tåla extrema dynamiska påfrestningar utan att nå materialutmattning. För att uppnå ett gynnsamt rörelsemönster när stålet utvidgar sig respektive drar ihop sig så har Misa konstruerat ett förbränningsrum med välvda ytor (ett rektangulärt förbränningsrum kan mycket tidigt uppvisa utmattning/sprickbildning).

Misa aggregaten har på utsatta ställen förstärkning av stål med upp till 8 mm tjocklek. Dessutom används ett specialstål som inte åldras på samma sätt som vanligt bonnjärn i billiga aggregat.

Konstruktionen är patenterad och många andra fabrikat på marknaden har på olika sätt försökt efterlikna Misa, inget annat aggregat är dock lika effektivt. Och Du behöver faktiskt bara elda hälften så mycket i en Misa bastuugn som i ett billigare, Misa håller dessutom längst, så Misa blir ändå billigast i längden.

7. Unik skorsten och rökrör
Misas skorstenar har en unik uppbyggnad med ett inre rostfritt rökrör med en luftspalt före ett ytterligare skyddande mantelrör.
Därefter isolering och det yttre tegelstens präglade höljet.
Konstuktionen gör att skorsten tål kontinuerlig eldning och den blir egentligen aldrig varm på utsidan. Dessutom går skorsten att förnya genom att man byter innerrör om de gamla tröttnar. Förväntad livslängd på Misa skorsten är 50 år.

Misa bastuskorsten uppbyggnad

8. Enkel att sota och rengöra
Misas vedeldade bastuspisar är de enda aggregaten som har en sotlucka längst och längst bak på bastuspisen, den längst fram finns lokaliserat straxt ovanför luckan till eldstaden. Efter många års eldning kan det vara svårt att få loss dem men fråga Bastupunkten så hjälper vi dig. Misas bastuspisar rekommenderas framför andra fabrikat av Finska sotarförbundet.

9. Reservdelar
Misa har ett stort reservdelslager till alla bastuaggregat genom tiderna. Oroliga kunder har överaskats genom att de med nya delar kunnat förlänga livet på en gammal bastuspis, gäller även bastuaggragat som är äldre än 30 år.
Bastupunkten lagerhåller utbytesdelar i form av roster och asklådor mm och för gamla aggregat tar vi hem det Du behöver.

Rökrör och reservdelar till Bastuaggregat

Bra miljöval

10. Miljövänlig
Misa bastuaggregat är marknadens enda vedeldade bastuspisar som redan nu klarar EU:s kommande skärpta regler gällande rena rökgaser och rökgasutsläpp.

Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation