Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation

     
     
   

Kort om bastu och lite tips

Olika bastutyper:

Torrbastu, en form av bastu där man varken kastar på vatten eller tillför fukt. Torr luft kan värmas till höga temperaturer, uppåt 90 - 110 grader, utan att kännas obehaglig.

Fuktbastu.
Om man badar fuktbastu använder man vatten för badkastning och därmed är det en riktig bastu enligt vår mening. Badtemperaturen behöver inte vara hög utan ligger mellan 65 och 75 grader. Det är genom badkastning på aggregatets stenmagasin som du reglerar den upplevda värmen.

Rökbastu. En primitivare form av bastu där en eldstad i sort sett är begravd under en gigantisk stenhög. Man eldar mycket och länge och det finns ingen skorsten. Det gör att basturummet blir fullkomligt rökfyllt under upphettningen. Därefter vädrar man ut röken och badar på eftervärmen från stenarna.

Ångbastu. Ånga sprutas in i ett rum och gör att luftfuktigheten blir mycket hög. Badtemperaturen är inte så hög utan ligger runt 50 - 60 grader. Kan upplevas behaglig och lite kul första gången.

Infrabastu. Bygger på ljusstrålning som omvandlas till värme när den träffar din hud. Värmen går lite djupare in i kroppen jämfört med traditionell bastu. Är man ovan ska man inte bada hur som helst.

 

Bastuns historia.
Det svenska ordet bastu är förkortning av ordet badstuga och det faktum att vi har ett eget ord för denna företeelse visar också att det finns en lång bastutradition. Hos våra nordiska grannar har bastun också varit allmänt spridd även om bastu förknippas med Finland och det internationella ordet Sauna. Ordet Sauna är en sammansättning av Savu och Maja vilket i stort sett betyder rökstuga. De första kända bastutyperna var mer eller mindre nergrävda i marken. I slutet av 1400 talet fanns dokumenterade badstugor i Stockholm, sk svettestugor. Tvål är också en ganska ny företeelse och då fungerade bastun fint genom att man just svettar loss smutsen vilken sedan kan sköljas bort. Men bastu och bastubad i olika former kan man hitta hos de flesta kulturer, även i varma länder.
En bastu har genom tiderna haft många funktioner och bastun var ofta hushållets renaste rum. Kvinnor har fött barn i bastun, bastun har använts som bykstuga, bastun har använts för konservering av livsmedel mm, basturökt skinka känner alla till.

Vedeldad bastu eller elektrisk
Den skönaste bastun är en vedeldad bastu enligt många. Den ger mycket känsla och bra bastuklimat. Själva badandet blir till en ritual som börjar med att man pysslar med veden. Med vedbastun får du en hög luftomsättning och de vedeldade bastuspisarna har oftast ett mycket större stenmagasin än hos motsvarande elaggregat. Har du en glaslucka får badande ljus och stämning från sprakande eld. Den elektriska bastun passar dock bäst i lägenheter och tätbebyggda områden.
Exempel på vedeldat aggregat

Hur man badar bastu, en variant:
Duscha före och blöt håret om du vill hålla huvudet kallt. Elda bastun till en temperatur runt 50-70 grader. Bastuaggregatet ska var hett men det ska inte kännas för varmt när du kommer in i bastun. Låta alla badande aklimatisera sig så att porer öppnas och svettning kommer igång. Kasta på vatten på stenar först när du börjat transpirera och alla badande är redo. Om Du vill förgylla tillvaron med en doft så är öl en bra krydda. Tag vatten med skopan och häll sedan i en mycket liten skvätt öl. Kasta på stenarna och upplev en angenäm doft. Öka badets intensitet succesivt och gå igenom flera omgångar badkastning. Lämna bastun för snabb avkylning i havet, i en dusch eller liknande så att porer omedelbart drar ihop sig. Då stänger du inne värmen i din kropp och kan med behag vistas naken i kyla. Först när du känner dig avkyld är det dags att gå in i igen. Bastun bör då vara utvädrad inför nästa omgång och värmen behöver inte alla vara påtaglig. Spisen ska dock alltid vara het. Ett riktigt bastubad kan innehålla många omgångar bad och svalkning. En därpå följande tvagning gör dig renare än någonsin. Efteråt infinner sig en stark känsla av välbefinnande.

Snabb och lite ofrivillig avkylning mellan bastubaden

Bygg din bastu i din gamla garderob

Bygg din bastu själv
Det är inte alls svårt att bygga en bastu. Du kan omvandla vilken friggebod som helst till bastu. Eller inreda en bastu i ditt bostadshus.Väggar och tak behöver inte vara överdirvet isolerade och golv behöver egentligen ingen isolering alls. Se dock till att evakuera fukt på ett effektivt sätt och förhindra fuktvandring genom väggar och tak. Och använd helst bastufolie.
Bastun får gärna ha ett fönster i lagom sitthöjd så man får utsikt från laven. Via fönstret kan du också snabbt byta luft i bastun.
Bastudörren bör öppnas utåt och bastuaggregatet ska inte vara ivägen vid passage.
Man bör ansluta ett avlopp för evakuering av överskottsvatten.

Vissa rekommendationer gällande avstånd till vägg och skorstenens utformning bör följas noga. I den vedeldade bastun behöver tex brännbara ytor och väggar skyddas med brandskyddsskivor om de ligger nära aggregat eller oisolerade rökrör.
Anpassa storleken på bastun efter hur många som ska bada där och om bastun ska ha flera funktioner. För en familj så är ca 4-6 kvadratmeter ganska lagom.
Utanför bastun kan det finnas bänkar att sitta på för avsvalkning.
Tips generellt hur du kan bygga en bastu
Tips om hur du kan bygga en veeldad bastu

Belysning i bastu
Bastuns belysning under själva bastubadandet är främst till för att ge ledljus till och från laven. Belysningen under bad bör inte lysa upp kroppar, och därmed kan belysning sitta lågt, gärna under laven och kanske vara avbländad ner mot golvet. Vi kan rekommendera Led ljus lister om ca 500 mm som bara kräver 12V och vilket du kan installera själv (LED håller inte i den offentliga bastun). Bastun bör också ha en hygienbelysning, en taklampa, så Du ser ordentligt när bastun ska städas.

LED ljus ser bra ut på bild som ljuger då små enstaka punkter inte räcker

Stenmagasin
Stenmagasinet är till för att du genom badkastning ska kunna reglera bastuns klimat och den upplevda värmen vid själva bastubadet. Stenarnas storlek anpassas efter utrymme i aggregat. Stenar packas glest i det nedra lagret för att luft fritt ska kunna cirkulera igenom stenmagasin men tätare i övre lager så mer vattenånga frigörs. Stenmagasinet är motorn för hela bastun.

Bastu och hälsa
Bastu är hälsa. Bastubad ger uppmjukning av muskler och leder, välbefinnande i kroppen och avkoppling. Bastubad kan också vara bra för hjärtat enligt finsk studie, bastu och vinterbad kan väsentligt lindra reumatism. Även utövare av elitidrott har nytta av bastubad för att bättre avlägsna mjölksyra och andra restprodukter. Kraftig upphettning och snabb avkylning utsätter naturligtvis kroppen för en stor påfrestning, men det tillhör också badets natur och själva njutningen med bastun. Bada med förnuft och njut.

Bastun är en plats för kontemplation och eftertanke


Bastu är skönt, bastu är livet...


Dimensionera
bastuaggregat
Bygg bastu,
att tänka på
Bygg vedeldad bastu Bygg
bastumodul
Bastuns
ventilation
Bastupunkten
bygger

Bastu simhall gym hotell Broschyrer&
installation