Startsida frågor och svar Startsida infosidor

Kvalitetsbedömning vedeldade
Det är omöjligt att utvärdera kvalitén på olika vedeldade bastuaggregat, alla säger sig ha högsta kvalité?

Titta på finishen, det återspeglar oftast hela byggkvalitén. Rostfritt och emaljerat håller över tiden, lackade/målade ytor kommer börja rosta.

Titta sedan på utformning av förbränningsrum och har det runda mjuka former så håller aggregatet bättre, jämför vikt på aggregat, tyngre aggregat innehåller mer stål.

Mycket viktigt är att luft kan cirkulera genom stenmagasin och att överskottsvatten evakueras vid badkastning.

Kontrollera att det går att sota aggregatet enkelt, det så man kan hålla verkningsgraden uppe.

Titta också på hur energiutvinningen sker från förbränningsrum och rökgaser, ett effektivt aggregat ger snabb återupphettning av stenmagasin samt mindre vedåtgång.

Fråga efter effekten i kW ett aggregat utvecklar, all utrustning för uppvärning inkl braskaminer ska anges i kW, fabrikat som bara uppger vilken volym aggregatet värmer är suspekta, i dessa fall, be att få titta på CE godkännande där effekt och annan viktig info finns.

Till Misa vedeldade bastuugnar

bastuaggregat i genomskärning där vi ser luftcirkulation 
runt aggregat och igenom stenmagasin
Kvalitet på elektriska aggregat
Det är svårare att bedöma elektriska aggregat, vissa har dåliga materialval och blir fula med tiden, vissa har extremt kort livslängd på de elektriska motstånden och sen går det inte att byta dem utan affären säger Ni måste köpa ett nytt aggregat.

Det enda vi kan säga om Misa är att vi sålt Misa sen 2005 och endast ett aggregat har behövt service, och det berodde på kundens handhavande.
Vad vi med säkerhet kan säga är att specifikationen effekt stämmer för Misa aggregaten (men inte för vissa andra fabrikat) . Man ska följa våra anvisningar om vilken storlek man ska välja och inte ta till för mycket effekt.
Flera kunder har ringt och begärt att få köpa nya elektriska motstånd inkl elektriker, vi har lyssnat av kunden men kommit fram till att det är fel på jordfelsbrytaren, så vi har ännu inte sålt några reservdelar till Misa privataggregat.
 
Eldning
Är det sant att man inte behöver elda så mycket i Misa aggregaten?
Ja det är det sant, Misa bastuaggregat är effektivare än något annat aggregat. Rökgaser går runt och igenom stenmagasin före röken evakueras genom skorsten. Finns också efterförbränning av rökgaser i mittre rökgaskanal (gäller modell 11205, 11305 och 11406) vilker ökar effektiviteten ytterligare samt ger de rensaste rökgaserna av alla fabrikat.  
Varning

Köp inte ett aggregat som saknar bra luftcirkulation genom stenmagasin, dessa aggregat funkar dåligt eller nästan inte alls.