Startsida frågor och svar Startsida infosidor

Effektbehov
Vi skulle vilja veta hur vi räknar ut effektbehov till vår planerade bastu på jobbet?

Tumregeln är ca 0,8 kW per m3 i privatbastun, 1 kW/m3 i den offentliga bastun.
Välj inte för hög effekt för elektriska aggregat i privatbastun.
Vedeldade aggregat kan överdimensioneras effektmässigt men inte elektriska. Se Bastupunktens beräkningsguide

 
Effektbehov
Jag gillar heta bastubad och att kasta på mycket vatten och tänker skaffa ett aggregat som har lite kräm, vad rekomenderar Ni till mina 6 m3?
Vi utgår från att du menar ett elektriskt aggregat. Du ska välja ett aggregat som är 6 kW och har ca 20 kg sten. Då får du en stor lagrad energimängd i stenmagasin och kan genom badkastning höja den upplevda värmen till så hög nivå att du inte kan sitta kvar. Väljer du för hög effekt på aggregat så får du en torr och het bastu. För att stenmagasinen ska hinna värmas upp ska aggregatet jobba under en längre tid.  
Bastun blir het men inte stenarna?

En felkälla kan vara att Du har för hög effekt i förhållande till volym, gäller elektriska aggregat, och då jobbar aggregatet för kort tid för att hinna värma upp stenar. Vi föreslår du ökar ventilationen i din bastu så aggregatet jobbar mer.

Har du ett vedeldat aggregat så har vi stöt på problemet även med Kerkes bastusten, det var för stor effekt på aggregatet för bastun, vi bad kund minska stenmängd men bara kulor som ligger i botten av vedeldade aggregat, överst ligger alltid tetraformade toppsternar. Sen sa vi till att kund skulle vara noga med att lägga alla platta delar av sten mot rökgasgångar och förbränningsrum, dvs maximera kontakten, efter omlastning av stenmagasin hörde vi inget mer

 
Vi har köpt ett Harvia Delta hörnaggregat på 3,6 kW men vi får inte upp värmen i vår 4 m3 bastu? Vi kan inte svara för andras aggregat men vi kan garantera att om Du sätter in ett motsvarande hörnaggregat Misa Kolibri från oss så får Du det garanterat hett i din bastu med samma angiven effekt (vi har haft flera kunder som bytt Hariva Delta till Misa Kolibri).
Vi garanterar också att där vi är med och dimensionerar aggregaten kommer bastun fungera som den ska.
Misa bastuaggregat Kolibri med Keramisk bastusten
Välja efter kW eller angiven volym?
Alla fabrikat har inte angivit någon effekt men istället hur stor volym bastuaggregatet värmer, kan man lite på dessa angivelser?

Vi funderar på varför vissa fabrikant inte anger effekt då effekt uppges i alla sammanhang vid uppvärmning men vi kan inte svara för andra.

En erfarenhet vi har av andra fabrikat av vedeldade bastuaggregat är att de måste eldas intensivt under hela badet.
Där skiljer Misa sig då man eldar med en enda omgång ved och då blir det varmt i bastun och sen lägger man på någon pinne då och då för lite underhållsvärme.

För Misa bastuaggregat kan vi utan överdrift säga att uppvärmd volym Misa anger är i underkant, vi har satt in flera vedeldade Misa 11205 i bastur med större volym än 20 m3 och det fungerar bra.

 
Stenmagasin och badkastning
Vi har ett Misa Sunny och när vi kastar på vatten hamnar det mesta på golvet?

 

Vi har sett på Era bilder ni skickat oss att Ni använder natursten som endast ligger ovanpå aggregat. Stenar ska fylla ut hela aggregatet ända ner till botten. Ni måste helt enkelt hitta sten som passar mellan de elektriska motstånden.
Ännu bättre är om Ni väljer en sats av Kerkes keramiska bastustenar som har speciella puckformade stenar vilket fyller stenmagasin perfekt. De ger mer ånga än natursten och är dessutom hälsosamma.
Är stenmagasin rätt lastat och hett när ni badar som det ska vara så förångas det mesta av vattnet och ger en skönt fuktig bastu.

En annan vanlig anledning till att man inte får ut tillräckligt med ånga är att man har ett för kraftigt bastuaggregat i förhållande till bastuns volym, vilket innebär att bastun blir varm snabbt men stenmagasinet hinner inte med, aggregatet jobbar helt enkelt för kort tid.