Startsida frågor och svar Startsida infosidor


Reservdelar till vedeldat
Behöver ny asklåda och roster till mitt aggregat, har ni det

Normalt lagervara till alla aggregat, har också luckor mm
Det finns också reservdelar till bastuaggregat äldre än 20 år men med liteleveranstid och vi har leverarat delar till aggregat från sextiotalet.

 
Reservdelar till elektriska aggregat
När aggregatet är gammalt, ska jag slänga det och köpa nytt, eller finns det reservdelar

Det går bra att byta de elektriska motstånden i alla aggregat,
dock efter närmare tio år i branschen så har ännu ingen privatperson behövt byta, vilket vi inte kan tolka på annat sätt än att Misa håller hög kvalité.
Vi vet från bastuinnehavare som ringer att andra aggregat typ Harvia behöver byta sina elektriska motstånd relativt ofta.

I den offentliga bastun som står på halva dygnet så får man räkna med byte av elektriska motstånd efter ca 5 år.

 
Mitt roster har böjt sig och ser ut som en banan vad beror det på?

Rostret på bild har utsatts för hetta överstigande 1000 grader och då deformerats, det genom att ena sidan är något kallare än den andra och rostret har därmed böjt sig som bimetall.
Detta betyder också att aggregatet utsatts för överhettning och risk finns att aggregatet får förkortad livslängd.

Fler orsaker finns till detta, ofta i kombination, se om något av nedan stämmer:

- Stenmagasin är igensatt och luftcirkulation har slutat fungera så aggregatet värmer inte bastun som det ska, ni eldar därför ännu mer och alldeles för hårt för att få upp värmen.
Lasta omgående om aggregatets stenmagasin och byt helst också bastusten (läs om bastusten på vår hemsida)

- Aggregat har inte sotats på länge så ni eldar hårdare för att få upp värmen, om det inte sotas sjunker verkningsgraden, eldning med felaktiga bränslen ger också mer beläggningar som kan sänka verkningsgraden kraftigt.
Bastupunkten har provat elda med använda blöjor och då sjönk verkningsgraden till ca 10% och hela aggregatet fick ett inre hölje av ludd i förbränningsrum och rökgaskanaler, efter sotning blev aggregatet som nytt.
Om ni har en Misa skorsten, lyft på rökrör och ta ut aggregatet och sota ur det utomhus , med en stålborste eller åtminstone enrisruskor, ta bort lilla runda luckan fram och rensa rökgaskanaler, lägg omkull aggregat och få ur ännu mer sot.
Efter en ordentlig sotning var tionde år kan Ni sota lite varje år inne i bastun.

- Ni eldar med enbart högenergi ved typ björk, ek etc som gör att det utvecklas för hög hetta i aggregat, använd blandved och fyll till max 2/3 av volym

- Förbränningen får inte tillräckligt med syre, asklådan är full, asklåda inte utdragen, töm asklådan och låt den vara utdragen någon centimeter vid eldning. När ni eldar ska det vara en ymnig låga som visar att elden får gott om syre, för lite syre ger liten brinnande eld och eller bara kraftig glöd, med för lite syre blir aggregatet helt enkelt en kol mila.
Bastuaggregatet är byggt för att utveckla mycket energi under kort tid, inte som braskaminer som ska utveckla lite energi under lång tid, därav stora stålytor som tillsammans med stenmagasin ska avlämna värme snabbt till basturummet.


När aggregatet funkar som det ska så är stenmagasinet hett på 15 minuter och bastun är därmed badklar även om det bara är 40 grader, man kan då medelst badkastning reglera den upplevda värmen, dvs uppnå heta kraftfulla bad.
Efter 30 minuter ska bastun vara ca 60-70 grader på en enda eldning, lägg till femton minuter om det är minusgrader inne i bastun när ni börjar elda.

Siffror baseras på isolerad bastu om ca 15 m3 med ett Misa 11208 (detta gäller bara Misa bastuugnar, andra tar längre tid)

Roster till bastuugn efter överhettning