Startsida frågor och svar Startsida infosidor

Fuktspärr eller ej
Vi vet varken ut eller in, fuktspärr eller ej?

Ja, här råder till vår förvåning delade meningar, vi ska reda ut detta ur vår synvinkel:

Det är sant att bastun kan vara ett torrt rum, tom torrare än husets övriga rum, men det finns en anledning till det, bastuns värme driver helt enkelt ut fukten.

Den luft vi andas består av molekyler sammansatta av kväve och syre, dessa molekyler binder också alltid lite vatten, vilket är den relativa fuktighetn som varierar mellan 0 och 100 %, och när luften är mättad och inte kan uppta mer vatten så är den relativa fuktigheten 100%

När luft värms upp så söker sig vattnet, dvs den vattenånga som luften bär med sig, alltid till den kallaste ytan i rummet och där kondenserar ångan och återgår till vatten (läs nedan om "lagen om kalla väggen")

Så när bastuaggregatet värmer upp din bastu så vandrar fukten ut ur bastun och har du då inte bastufolie så tvingas helt enkelt fukten ut i dina väggar.
Och när du idkar badkastning så kan du höja den relativa fuktigheten till 100%, en ånga som sen kondenserar i dina väggar om du inte har någon ångspärr.
Tänk dig att du badar en temperatur av 80 grader i en friggebod utan bastufolie, säg att utomhustemperaturen är -20 grader, en skillnad på 100 grader, dina ytterväggar kommer då bli som en svamp för all fukt.

För den offentliga bastun som står på halva dygnet innebär detta ännu mer problem. Vattenmolekylerna som luften bär med sig har mycket högre förmåga att bära värme än bara luftmolekylen, vatten är som bekant en bra energibärare, kasta på vatten på ditt aggregatet och det är fukten som bär med sig värmen till din kropp.
Detta innebär alltså att fukten som drivs ut ur bastun samtidigt tar med sig värmen, så utan fuktspärr ökar därför energiförbrukningen väsentligt.

Vi rekomenderar enligt ovan resonemang därför alltid bastufolie i alla bastur.
Bastufolie finns i plast och som en aluminiumfolie, sistnämnda bestående av papper, polyetenplast och aluminiumfolie.

Den aluminiserade bastufolien har flera funktioner, den hindrar felaktig fuktvandring, den reflekterar tillbaka värme och den är tätare än plast och släpper heller inte igenom lukt.
En åldringsbeständig plast funkar dock lika bra i praktiken.

Klicka för produktinformation: Bastufolie

Undantag
Man kan säga att det finns ett undantag och det är när du har en bastumodul stående i ett våtutrymme där våtutrymmets väggar i sig har fuktspärr.

Lagen om kalla väggen
Lagen om "kalla väggen" innebär att i ett slutet utrymme så söker sig fukten till utrymmets kallaste föremål där det kondenserar till vatten, det här kan du enkelt studera genom att ta fram något ur frysen, och när du tex tagit ut din köttbit ur frysen så blir den alldeles vit, och det blir den av vatten som kondenserat och frusit till is.

Hur mycket ska väggar isoleras?

I en invändig bastumodul räcker det med 50 mm och i ytterväggar ca 100 mm.

I en friggebod kan man öka till ca 100 i väggar och kanske en 150-200 mm i tak.

Dock bastun funkar utan isolering i väggar om luften ligger i fack. Bastun används så kort tid per dygn att det inte gör något om den läcker lite värme. Gäller privatbastun.

Ångbastu
Kan man ha ett sånt aggregat hemma?

När vi diskuterar Ångbastu så menar vi ett rum som är fyllt av ånga så det blir typ dimman i Lützen. Sådana aggregat har vi inte då de är känsliga och ofta krånglar och Bastupunkten vill inta ha någon garantiservice, men visst är det skönt med ånbastu också.

En ångbastu kan Du normalt heller inte ha hemma om Du inte köper en hel plastmodul som Du sätter in.
I en helt vanlig bastu med ånggenerator skulle ge fuktskador omgående.

Om man med ånbastu dock menar standardaggregat med en vattentank som ska generera ånga, som vissa fabrikanter kallar ångbastu, eller kombiaggregat, så är det inte någon ångbastu utan det blir lika mycket ånga som när Du kokar ägg. Dessa aggregat har ofta så pyttiga stenmagasin så det inte går att frigöra tillräckligt med ånga för att uppnå en riktig fuktbastu
.
Men till stor del handlar det också om marknadsföring.

Bastupunkten säljer Misa bastuaggregat som alla har rejäla stenmagasin med mycket lagrad energi där Du medelst badkastning frigör stora mängder ånga. Tillsammans med Kerkes bastustenar ger Misa aggregaten ofta mycket mer ångbastu än de flesta kombiaggregaten..