Startsida frågor och svar Startsida infosidor

Jordfelsbrytare
Vi har haft en elektriker som har installerat vårt bastuaggregat men det funkar inte då vår jordfelsbrytare slår ifrån aggregat efter att det stått på bara en liten stund?

Jordfelsbrytare är bra men kan ställa till mycket problem i bastun.

Alla bastuaggregat har en isolering mellan de elektriska motstånden och själva bastuaggregatet. När aggregatet är nytt kan isolering vara lite fuktig så det läcker det lite ström den vägen (ofarligt), detta upphör när aggregatet är använt någon timme.

Dock är summan av alla läckströmmar som utlöser jordfelsbrytaren. Kanske har Ni andra stora läckströmmar. Du kan kontrollera detta genom att slå ifrån alla andra strömförbrukare som ligger på bastuaggregatets krets.

Ofta har jordfelsbrytare en onödlgt snäv utlösningstolerans men man kan byta till en trögare, och vi rekommenderar alla kunder att använda samma typ som för brandskydd.

En mycket vanlig orsak är att j
ordfelsbrytarna utlöser fel beror på att de åldras utlöser felaktigt.

Detta problem med jordfelsbrytare gäller också i offentlig bastu