Startsida frågor och svar Startsida infosidor


Bastustenar
Vad ska man välja?

Utan tvekan är Kerkes keramiska bastustenar de bastustenar som ger skönaste och hälsosammaste baden.

I offentlig bastu förlänger de dessutom livslängden på aggregat så pass att Bastupunkten endast lämnar garantier på aggregat till den offentliga bastun om Kerkes keramiska bastustenar ingår i leverans.

I den vedeldade bastun med hög syreomsättning funkar det med natursten också, därför tillhandahåller vi naturligt rundslipade bastustenar för vedeldade bastuaggregat,
stenarna är testade och vi garanterar att de inte emitterar några skadliga ämnen, finns längst ner på sidan keramisk bastusten inkl innehållsdeklaration.

Använd inte krossten från stormarkanden som vittrar sönder, släper ifrån sig järnflourider, svavel, stendamm och i värsta fall asbest. Begär intyg på vilka ämnen de innehåller då all natursten emiterar något,

Misa_bastuugn_11205_med_keramisk_bastusten
Personal på stormarknaden...
...säger att den keramiska stenen blir som sand i aggregatet.

Stämmer faktiskt på viss keramisk bastusten som måste undvikas. Se upp för sten som ser ut som gigantiska gulfärgade pellets, andra former förekommer också, de är tillverkade som en tegelsten och brända vid 700-800 grader och håller inte alls.

Kerkes keramiska bastustenar som Bastupunkten säljer är dock brända vid 1340 grader och har en kristalliserad struktur och är starkare och hållbarare än all annan bastusten inkl natursten.

 
Astma och bastubad
Vår dotter kan pga astma inte bada bastu med familjen, vad kan det bero på? Hon är kattallergiker också.
Era bastustenar avger avgaser och stendamm som påverkar Er dotter mer negativt än övriga familjemedlemmar. Faktum är att en astmatiker normalt inte kan bada bastu pga dåliga bastustenar.
Byt genast till Kerkes keramiska stenar - garanterat allergi och astmasäkra (lämna katten utanför).
 
Keramiska stenar
Vi har sett på Era bilder att det inte är keramiska bastustenar i alla aggregat?

Misa kan inte sätta in den keramiska bastustenen på bilder då flera av deras stora distributörer säljer gamla krosstenen.

Dessutom till bastuaggregat med stenmagasin runt om blir det oerhört dyrt med enbart keramisk bastusten, på lågtempererade zoner kan vi då sätta en rundslipad sten och sen keramisk sten på det hetaste området inne i aggregat där sten har kontakt med förbränningsrum och rökgaskanaler (på bild höger krossten som vi absoult avråder ifrån)

Frågan gällande hälsoaspekter vid val av bastusten är relativt ny.

Bastuugn med krossten, en stentyp vi avråder från
Stenmagasin
Min kollega säger att jag ska välja aggregat med det största stenmagasinet?

Ja det är delvis rätt. Stenmagasinet är till för att du genom badkastning ska kunna kontrollera den upplevda värmen. Dock stenmagasinet ska vara optimerat till bastuaggregatets storlek/effekt så att bastuaggregat med stenmagasin blir hett före bastun är het, då kommer stenmagasin återupphettas snabbt efter badkastning och då kan man bada bastu vid låg temperatur och ändå få kraftfulla bad genom badkastning. Blir inte stenmagasin hett snabbt så måste du höja temperaturen i bastun. Undvik aggregat som inte återupphettar stenmagasin omedelbart efter badkastning.

 
Stenmagasin och badkastning
Vi har ett Misa Sunny och när vi kastar på vatten hamnar det mesta på golvet?

 

Vi har sett på Era bilder ni skickat oss att Ni använder natursten som endast ligger ovanpå aggregat. Stenar ska fylla ut hela aggregatet ända ner till botten. Ni måste helt enkelt hitta sten som passar mellan de elektriska motstånden.
Ännu bättre är om Ni väljer en sats av Kerkes keramiska bastustenar som har speciella puckformade stenar vilket fyller stenmagasin perfekt. De ger mer ånga än natursten och är dessutom hälsosamma.
Är stenmagasin rätt lastat och hett när ni badar som det ska vara så förångas det mesta av vattnet och ger en skönt fuktig bastu.

En annan vanlig anledning till att man inte får ut tillräckligt med ånga är att man har ett för kraftigt bastuaggregat i förhållande till bastuns volym, vilket innebär att bastun blir varm snabbt men stenmagasinet hinner inte med, aggregatet jobbar helt enkelt för kort tid.
 
Vattnets betydelse vid badkastning
Har det någon betydelse vad jag har för vatten jag skopar på aggregatet?

Svaret är definitivt JA, vattenkvalitén har stor betydelse. Använder Du sjövatten kan du få en lukt i bastun samt att Du tvingas andas in massa partiklar från alger mm.
Man ska endast använda dricksvatten vid badkastning.
Är vattnet dessutom salthaltigt så förkortar du livslängden väsentligt på bastuaggregatet.
Om du inte har annan vattenkälla, samla regnvatten, har du aggregat från bastupunkten lämnar vi bra specialtips inom just detta område.

På orter typ Uddevalla med kraftigt klorerat vatten så känner du faktiskt skillnad i bastun mellan vatten från kranen och rent regnvatten.

 
Motsatt uppfattning mot Hariva
Hej, då man läser på er hemsida och på Harvias hemsida så har ni totalt motsatta uppfattningar om vilka stenar som skulle vara bra.
Harvia menar att stenarna skall vara tunga, naturliga, och skrovliga (brutna) för maximal yta, och påpekar specifikt att de absolut inte får vara keramiska, lätta, eller släta. (Akkurat som era, fast de nämner förstås inga namn.)
Hur kommer det sig att uppfattningarna kan vara så olika?
Finns det en bakomliggande sanning som båda koncepten uppfyller?

Vi säljer mycket av vår keramiska bastusten till Harvia aggregat.

Följande gäller:
Dåliga keramiska bastustenar som ser ut som pellets/korvar med kantiga pressade former är en form av tegel som är bränd vid ca 700-800 grader och den håller inte utan vittrar sönder och sätter igen aggregatet, där har Harvia rätt.

Kerkes bastusten är bränd vid 1340 grader och har en kristalliserad form vilket gör dem starkare än natursten.

Stor fårångningsyta är bra varför vi använder Kerkes tetraformade toppstenar med inpräglade kaviteter i översta lagret. Dessa stenar exponerar maximal yta samtidigt som vatten kan stanna och förångas i kaviteter. Fö så har Kerkes sten en fin sandpapperartad ytstruktur som drar åt sig vatten.
I vedeldade aggregats undre lager har man kulor som som bildar naturliga mellanrum och släpper igenom luft.
I elektriska aggregat har man puckformade stenar som passar mellan de elektriska motstånden.

Stenmagasinet är bastuns motor och det ska suga luft från golv som ska hettas upp när det går igenom stenmagasin, det är därför viktigt att man väljer rätt bastusten.

Aggregat utan luftcirkulation genom stenmagasin ska man absolut inte köpa.

De bastustenar som ser ut som krossten måste enligt instruktioner tvättas före de läggs i aggregat, de spricker och sjunker ihop samt stoppar luftcirkulationen genom stenmagasin, dvs aggregat slutar fungera som det ska.
Vidare så hakar de i varandra och i värsta fall så ger spruckna stenar med vassa kanter brottsanvisningar på de elektiska motstånden.
Dessutom är den sten Harvia rekommenderar direkt ohälsosam för människan, släpper ifrån sig stendamm och järn fluorider och en astmatiker kan inte bada i en sån bastu.

Kerkes behöver inte tvättas, spricker inte och vittrar inte sönder.
Kerkes är helt emissionsfri och därmed hälsosam för alla människor.
För privatpersonen håller alla typer av Kerkes livstid, i den offentliga bastun som står på morgon till kväll året runt håller den 4-8 år.
Fast viktigast för de badande är att Kerkes bastustenar tar upp vaten och lämnar ifrån sig mycket mer ånga än nautursten, Du får helt enkelt skönare bad med Kerkes keramiska bastustenar.

 

Stenmagasin med natursten
Vi tycker Kerkes sten är för dyr, vad ska vi välja?

Bastupunkten skickar med anvisningar om vilken bastusten ni ska leta efter i naturen.

Höger överst aggregat med enbart natursten som kunden plockat själv i strandkanten,

Höger underst Misa 11220 med naturslipad bastusten vi levererat där det finns ett undre lager med Kerkes keramiska bastusten..

 

Bastuugn med natursten