Affärs- och garantivillkor för privatpersoner                                                            version 24.1

  
AFFÄRSVILLKOR:

Kund är skyddad av Distansköplagen och Konsumentköplagen vid köp i vår webbshop.

Öppet köp gäller en vecka efter mottagen produkt vid alla köp i webbshop exkl alla fraktkostnader, gäller vid retur oskadad förpackning och att produkter återförs i nyskick.
Undantag: Återköp och byten sker inte för virke, bastumöbler eller specialbeställda produkter.

Leverans sker normalt från oss inom 1-3 arbetsdagar efter godkänd order. Om gods är skrymmande och måste packas speciellt tillkommer ett par dagar, tex för glasväggar. Sen tar det 1-2 dagar före ni har varorna. Vid brådskande försändelser ring oss. Mindre paket levereras via utlämningsställe, tyngre gods som tex ett bastuaggregat levereras normalt hem till dig. 
Fraktpris gäller till närmast utlämningsställe och för gods med hemtransport till tätort och längs större huvudväg. Vid leveranser till avlägsna adresser, med båtförbindelse, för skrymmande gods etc, så kan fraktbolag begära högre ersättning än angivet pris i webbshop, gäller nästan alltid för enskilda glas och för små kvantiteter virke, vi återkommer då för ert godkännande.
Notera att vi makulerar små men skrymmande orders, tex enstaka virkeslängder, dvs där verkligt fraktpris avviker för mycket från i webbshop angivet fraktpris
Tillägg fraktkostnad: Om fraktbolag debiterar oss för leveranshinder, tex bomkörning, väntetid eller liknande så debiterar vi i vår tur kund

Packning och emballering
 av produkter görs ofta av återanvänt emballage, packning kan ske av extraknäckande skolelever, vi packar gods med bra skydd men vi packar inte speciellt snyggt.

Bastupunktens ansvararar för att produkter kommer fram i oklanderligt skick, skulle olyckan vara framme eller det är något fel på levererad produkt så skickar vi en ny produkt, levererar utbytesdel, eller gör annan överenskommelse så kund blir nöjd. Bastupunktens ekonomiska ansvar är maximerat till fakturerat belopp. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut, vi har dock aldrig haft något reklamationsärende
Undantag för virke: Här gäller att vid ev fel/skada ersätter vi skadan per meter, dvs finns en skada så ersätts motsvarande en meter, dvs vi skickar inte nytt virke för någon mindre felaktighet. Notera att klassning bästa virkeskvalité alltid gäller en synlig sida.

Kund ansvarar för att tillhandahålla rätt leveransadress, mail och kontakttelefonnummer vilket lämnas vidare till fraktbolag. Kund måste vara tillgänglig att ta emot gods och i övrigt följa våra anvisningar. Det kundens skyldighet att räkna antal kollin och omgående besiktiga levererade varor.
Det är kunds ansvar att se till att levererade produkter betalas via vår betaltjänst Paysom eller direkt till Bastupunkten, betalning måste ske oavsett om ni fått faktura eller ej.
Beställda varor som ej skickas måste hämtas inom fem arbetsdagar.

Fraktskada måste reklameras inom tre arbetsdagar, om skada finns så anteckna skada på din fraktsedelkopia och be chaufför skriva under, ta bilder av skada, spara emballage för returfrakt. Om skadeanmälan kommer in sent och vi i vår tur inte kan reklamera så kanske vi inte kan ersätta skada fullt ut. Använd/installera inte produkter som ni vill reklamera. 
Vi packar ordentligt så fraktskador är i det närmaste obefintliga.

GARANTIVILLKOR:

Garanti för privatpersoner gäller 2 års alla produkter enligt konsumentköplagen. 
Garanti förutsätter att våra föreskrifter om dimensionering och val av aggregat följs enligt hemsida rubrik: Viktiga länkar > Beräkningsguide val av bastuaggregat.
Garanti gäller fabrikationsfel och omfattar utbytesdelar, reparation eller utbyte ny produkt exkl ev frakt
Garanti gäller inte slitagedelar, som tex roster, asklåda etc, eller om aggregat utsätts för yttre påverkan, överhettning genom våldsam eldning eller eldning med felaktiga bränslen, garanti gäller inte i en miljö som skapar en galvanisk ström vilket innebär att aggregat börjar rosta.
Garanti gäller endast om installationsanvisningar och handhavandeinstruktioner följs
Garanti för elektriska aggregat gäller om installation bevisligen utförts av behörig elektriker
Garanti gäller endast om bastuaggregat har använts för uppvärmning av en bastu.

För företag och kommuner gäller:

Priser är 5 - 7% högre när kund begär att Bastupunkten ska fakturera varor, men ni kan välja att betala mot faktura i vår webbshop utan extra kostnad.
Vid fakturering direkt från Bastupunkten gäller 15 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning.
Vid sen betalning tillkommer ackumulerande förseningsränta om 2% per påbörjad månad, administrationskostnad 800 kr/påminnelse, alla ev inkasso- och advokatkostnader.
Vid mindre orders och betalning mot manuell faktura, begärd förlängd fakturaperiod om 30 dagar, vid pappersfaktura etc så tillkommer kostnad vilket också gäller för orders om fakturering ska via e-faktura system enligt tex kommuners krav.

.

GDPR: vi samlar inte in någon information förutom de leveransuppgifter som behövs, vi kommer heller inte använda uppgifter för marknadsföring.

.