Bastu för Bastuentusiaster

Bastupunkten marknadsför bastuaggregat, bastuskorsten, keramisk bastusten, bastupanel, bastudörrar, bastutillbehör och mycket mer

Vi har gedigen bastukunskap och hjälper alla våra kunder fram till installerat aggregat, det ligger i vårt intresse att Du får en bra bastu