Bastupunktens logotype, infosidor  


Till Bastupunktens webshop

Beräkningsguide val bastuaggregat

10 argument för Misa

Bastu för Simhall, Spa, hotell och gym

Kerkes keramiska bastusten, mer info

Bastuskorsten, mer info och bilder

Brandskydd och brandskyddsavstånd

Bastuns ventilation

Bastupunkten bygger

Bygga bastu, så här gör du

Bygg en bastumodul

Bygg en vedeldad bastu

Om bastu, lite tips

Frågor och svar

Några skisser på kunders bastu

Broschyrer på bastuaggregat

Hitta till Bastupunkten
karta mm

Bilder bastuaggregat, bastuugnar, skorsten

Bilder på bastutillbehör

 

 

Brandskyddsregler för Misa vedeldade bastuaggregat

 

Brandskyddsavstånd och regler för inbyggnad av bastuaggregat

Inbyggnad skorsten. Misa skorsten ska vid genomgång bjälklag monteras 50 mm från brännbart material men det behövs inget schakt. Skorsten ska dras ner minst 300 mm i basturummet, vid kortare måste man använda brandskydd i tak..

Avstånd till tak. Min avstånd från överkant bastuaggregat till tak är 1200-1250 mm. Vid mindre avstånd så behövs brandskydd i tak.

Avstånd till brännbar vägg. Beroende på vilket aggregat eller om det är ett naket rökrör så ska avstånd till brännbar vägg vara 250, 300, 400 mm utan brandskydd.
Från nakna rökrör 500 mm till brännbart utan brandskydd

Brandskyddsskivor för vägg. Vi har rostfria brandskyddsskivor som är eleganta och matchar aggregat, levereras med skruv och distanser. Det är går bra att dubblera skivorna och de är gjorda för att kunna monteras utanpå varandra.

Brandsäkert under aggregat. Vi har speciella tunna brandskydd för golv som kan monteras under aggregat.
Man kan gjuta ett betongfundament om min 60 mm eller lägga stora markstenar under aggregat. Har man ett klinkergolv gjuter man upp en klack under aggregat och uppnår då 60 mm.
Har man vattenburen värme i golven ska brandskydd för klinkersgolv användas

Hörnmontage. Samma regler gäller för båda väggarna om du ställer bastuspis i ett hörn. Välj gärna Misas rökrörsmonterade brandskydd eller Bastupunktens brandskydd för rökrör, skyddar båda väggarna samtidigt.

Bastuskorsten brandskyddsavstånd

Regler inbyggnad Misa skorstenar utvändiga mått.
Skorsten måste gå 1000 mm över tak och passera takets högsta punkt.
Om funktion erhålles så behöver skorsten inte sticka upp 1000 mm över tak, tex vid montage i taknock kan den vara kortare, men avvikelser kan bara godkännas av skorstensfejare.

Bygga bastu - fråga oss
Bastupunkten hjälper Er med alla inbyggnadsfrågor gällande Er bastu i samband med leverans av Misa bastuaggregat. Vi lämnar också de rätta råden om hur brandskydd ska se ut så ni får Er Er installation godkänd.

Notera:
I stort sett finns det inga färdigtillverkade brandskydd för golv som är CE godkända ur brandsäkerhetssynpunkt, det även om alla fabrikat inkl Misa och Bastupunkten tillverkar och säljer såna, vi garanterar dock att skorstensfejare godkänner installation med våra brandskydd.

Ovan brandskyddsregler gäller Misa bastuaggregat

 

Brandskyddsplåtar för bastuaggregat, montage
Misa brandskydd. Brandskyddsskivor och rökrörsmonterat brandskydd som skyddar mot två väggar samtdigt.
Ger en brandsäker och elegant installation.
Brandskydd för bastuaggregat, installerat