Bastupunktens logotype, informationssidor Till Bastupunktens webshop

Beräkningsguide val bastuaggregat

10 argument för Misa

Bastu för Simhall, Spa, hotell och gym

Kerkes keramiska bastusten, mer info

Bastuskorsten, mer info och bilder

Brandskydd och brandskyddssavstånd

Bastuns ventilation

Bastupunkten bygger bastu

Om bastu, lite tips

Frågor och svar

Broschyrer på bastuaggregat

Hitta till Bastupunkten

Bilder bastuaggregat, skorsten mm

Bilder på bastutillbehör

 

till Skärgårdsprodukter

Misa bastuaggregat med keramisk bastusten

Kerkes keramiska bastustenar

 

Skönare bad med Kerkes keramiska bastustenar
Stenarna är framtagna för att ge största möjliga njutning för bastuentusiasten. Och användarna är ense, Kerkes keramiska bastustenar ger skönare bad. Läs ingående artikel om Kerkes i tidningen Badmästaren (pdf).
Kerkes blev i bäst i test av 10 sorters bastusten. Rekommenderas också av Svenska Bastuakademin.

Varför är Kerkes keramiska stenar bättre?
Stenarna har en sträv yta som absorberar vatten. Vissa typer har inpräglade kaviteter för större förångningsyta. Vid badkastning lämnar Kerkes stenar ifrån sig mer vattenånga och långsammare än natursten. Just den mer utdragna ångeffekten ger en upplevelse av mjukare ånga och skönare bad. Det blir fuktbastu i sin rätta betydelse.

Hälsosamma för alla människor
Men kanske viktigast är att Kerkes är helt emissionsfria, de släpper helt enkelt inte ifrån sig några gaser eller stendamm och detta faktum gör att luften känns lättare att andas för alla männsikor och man badar helt enkelt längre. Och eftersom Kerkes bastusten är hälsosamma kan också astmatiker njuta av sköna bastubad.

Hållbara och förlänger bastuaggregatets livslängd
Genom att Kerkes keramiska bastustenar är brända vid en temperatur överstigande 1300 grader så intar de en kristalliserad form och blir mycket hållbarare än natursten, för privatpersonen håller de livstid, i simhallen 4-8 år.
Genom att de keramiska stenarna inte vittrar sönder samt har mjuka former som är gynnsamt för alla bastuaggregat så får man också längre livslängd på aggregatet. Faktum är att vi lämnar ingen garanti på aggregat i offentlig bastu utan Kerkes bastusten.


Keramiska bastustenar med 5 års garanti.
Genom att Kerkes stenar är så hållbara lämnar 5 års garanti för privatpersoner och 1 års garanti för offentlig bastu.

Keramisk bastusten Tetra

Tetraformade toppstenar
Passar som toppstenar i alla bastuaggregat.
Tillverkade kaviteter ger stor förångningsyta.
Finns i tre storlekar

Pris: 83 kr/kg

Keramisk bastusten, Motståndssten Motståndssten
Är till för att ligga mellan de elektriska motstånden i elektriska bastuaggregat och används främst i privatbastun. Motståndsstenen har inpräglade kaviteter för större förångningsyta. Finns i flera storlekar.
Pris: 83 kr/kg
Keramisk bastusten Liten Kula

Liten kula
Kulor väljs till bottenlager då de ger bra luftgenomströmning och tillåter rörelser i stenmagasinet så de inte fastnar mellan stålytor. Används främst i vedeldade bastuspisar samt i vissa elektriska aggregat för offentlig bastu.
Pris: 83 kr/kg

Keramisk bastusten Mellan Kula Mellankula
Som lägsta lager i vedeldade aggregat samt i Misa elektriska bastuaggregat för offentlig miljö. Mellankula ger mycket bra luftcirkulationen genom stenmagasin. Finns också som en större variant
Pris: 83 kr/kg
Keramisk bastusten 20 kg från Bastupunkten

Kerkes keramiska stenar i kartong
S
tenar levereras packade i kartong om 10 eller 20 kg. Formerna är utvalda för ditt bastuaggregat, dvs det är blandade stenar med tex motståndssten för de lägre lagren och tetraformade toppstenar att ha överst. För proffsaggregat ser blandningen lite annorlunda ut och vi vet vad som funkar. Vid beställning ange fabrikat och modell på aggregat.
Pris: 83 kr/kg

1 sats 12 kg till Tylö hemmabastu, kr 996:-
Vi har en sats för varje fabrikat, bastusten i webbshoppen

Kolibri med keramisk bastusten

Bastuaggregat Kolibri med Kerkes keramiska stenar
Ju mindre bastu ju viktigare är bastustenen, Du får en hälsosam bastu och
samtidigt mycket skönare bad.
Kolibri behöver 12 kg av Kerkes keramiska bastustenar.

Sunny med keramisk bastusten

Bastuaggregat Sunny med Kerkes keramiska stenar
Det går i 20 kg av de keramiska stenarna i en Sunny 4-8 kW. En tredjedel är tetraformade toppstenar och två tredjedelar är av de puckformade motståndsstenarna. Misa Sunny har mycket stort stenmagasin i förhållande till fysiska mått, detta ger skönare bad genom att du kan frigöra mycket vattenånga vid badkastning.

Keramisk bastusten i vedeldad bastuugn

Kerkes och vedeldade bastuaggregat.
Även i vedeldade aggregat blir bastubadet mycket skönare med Kerkes keramiska bastusten. Och det är mer påtagligt med den långsammare förångning Kerkes skapar i aggregat med stora stenmagasin vilket människan uppfattar det som mjukare ånga.
Men luftklimatet är inte lika känsligt genom att det vedeldade aggregatet skapar så hög luftomsättning. Bilden högst upp på denna sida är ett Misa med Kerkes keramiska bastustenar, klicka för bild på vedeldad bastuuaggregat med kerkes.

Keramisk bastusten till Tylö proffsaggregat
Kerkes keramiska stenar i Tylö proffs 10-20 kW
22 kg innehållande kulor och tetraformade toppstenar, klicka på bild

I offentlig bastu där stenarnas hållbarhet är det allena rådande kriteriet välj enbart liten kula. Se båda lagren av Kerkes

Rundslipade naturstenar  
Bastuaggregat med keramisk bastusten vid de heta delarna och natursten runt om

Granit till vedeldade aggregat med öppet stenmagasin
Till bastuaggregat typ Misa 11220 kan man av kostnadskäl använda både Kerkes och naturslipade stenar, där Kerkes keramiska bastusten lastas i utrymme i direkt anslutning till förbränningsrum och de heta rökgaskanalerna. Natursten läggs mot mindre heta ytor på utsida aggregat samt som ett litet tunnt lager allra överst.

På det sättet blir den keramiska bastustenen mest utsatt för hetta och påfrestningar, och Kerkes ger då också rikligt med vattenånga vid badkastning, naturstenen som inte ligger i kontakt med de hetaste ytorna blir inte så het att de börjar emitera något, naturstenen ger i denna installation mycket långsam förångning och ett vackert bastuaggregat.

Använd aldrig krossten från stormarknaden som är skadligt för både människa och aggregat

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramisk bastusten för skönare och hälsosammare bad