Till Bastupunktens webshop

Beräkningsguide val bastuaggregat

10 argument för Misa

Bastu för Simhall, Spa, hotell och gym

Kerkes keramiska bastusten, mer info

Bastuskorsten, mer info och bilder

Brandskydd och brandskyddsavstånd

Bastuns ventilation

Bastupunkten bygger

Bygga bastu, så här gör du

Bygg en bastumodul

Bygg en vedeldad bastu

Om bastu, lite tips

Frågor och svar

Några skisser på kunders bastu

Broschyrer på bastuaggregat

Hitta till Bastupunkten
karta mm

Bilder bastuaggregat, bastuugnar, skorsten

Bilder på bastutillbehör

 

till Skärgårdsprodukter

Misa bastuskorsten, uppbyggnad

Skorstensmodul med inpräglat tegelstensmönster

Misa kvadratiska basstuskorsten. Misa skorsten är synnerligen välbyggd med en trippelmantlad konstruktion enligt beskrivning och bilder nedan.

Inre rökrör. Skorsten är försedd med ett inre rostfritt rör (på bild emaljerat rökrör som är ersatt).

Skyddsrör. Utanpå det inre rökröret finns en luftspalt om ca 20 mm och sen ett galvaniserat skyddsrör. Syftet är att få en skorsten som tål kontinuerlig eldning och skorstensbrand.

Yttermantel.
Utanpå skyddsrör finns isolering som löper längs hela skorstenen. Och det vi ser, skorstenes yttermantel är galvaniserad med ett tegelstenspräglat mönster.

Takplåtar
. I leverans ingår också takavvattningsplåtar som passar till alla taklutningar, också innertakstätning medföljer.

Skorstenshatten
. En mycket utsatt del som därför är i rostfritt utförande.

Installation
. En kvadratisk skorsten är lättare att installera än en rund. På aggregat ställs ett oisolerat startrökrör, därefter den 1500 mm långa isolerade skorstensmodulen som går igenom bjälklag. Yttermantel av skorsten hänger i yttre takavvattningsplåtar. Innerrören vilar fritt på bastuaggregat och är lyftbara 50-80 mm vilket gör att man alltid kan ta ut aggregat utan att lossa skorsten..

Livslängd:
Skorstenen håller hur länge som helst då innerrör går att byta.

Misa bastuskorsten uppbyggnad
Produktsida bastuskorsten och rökrör
bastuskorsten uppbyggnad
Spjäll till bastuskorsten

Om runda bastuskorstenar

Schidel skorstenssystem
Vid väldigt långa skorstenar blir det mer kostnadseffektivt att använda Schiedels skostenssystem. Också bra när man önskar gå ut genom bakvägg och sen upp på utsida hus som bild till nedan visar.

Uppbyggnad med rostfritt innerrör och svart eller rostfri yttermantel, finns i många diametrar, man kan välja till takhuv etc. Denna skorsten passar lika bra till braskaminer.

Bastupunkten kan rita skorstensdragning i AutoCAD 3D med varje ingående del representerad och på det sättet blir det vi levererar alltid rätt från början, bild nedan höger visar en mycket komplicerad skorstensdragning genom vägg och två takbjälklag vriden i XYZ för att undvika takbjälkar etc, kund gav oss mått och fick lösning som fungerade direkt.

Monteringsanvisning: Schiedel skorsten genom vägg
Monteringsanvisning: Schiedel skorsten över tak