Till Bastupunktens webshop

Beräkningsguide val bastuaggregat

10 argument för Misa

Bastu för Simhall, Spa, hotell och gym

Kerkes keramiska bastusten, mer info

Bastuskorsten, mer info och bilder

Brandskydd och brandskyddsavstånd

Bastuns ventilation

Bastupunkten bygger

Bygga bastu, så här gör du

Bygg en bastumodul

Om bastu, lite tips

Frågor och svar

Några skisser på kunders bastu

Broschyrer på bastuaggregat

Hitta till Bastupunkten
karta mm

Bilder bastuaggregat, bastuugnar, skorsten

Bilder på bastutillbehör

 

till Skärgårdsprodukter

Bastupunkten utställning, försäljning och lager

Ni är välkommen att besöka oss, vi visar bastuaggregat för hemmabastun, fritidshuset, båtklubben samt bastuaggregat
för simhallar och SPA, med några få undantag har vi allt att visa som också finns i vår webbshop.

Besöksadress: Polygonvägen 9 i Arninge (se karta nedan)

Karta till Bastupunkten