Bastutermometer och Hygrometer horisontell

Elegant montage av bastutermometer och hygrometer, tydliga siffror som kan läsas utan glasögon.

232,00 kr
Inkl. moms
Kvantitet
Det finns inte tillräckligt med produkter i lager

Bastutermometer har rostfri boett med stor yta som tar upp upp omgivande temperatur

Hygrometer i samma design har fri passage för luft genom stora bakomliggande öppningar.

Hela systemet ligger fritt från vägg med 5 mm luftspalt vilket säkerställer att termometer verkligen mäter luftens temperatur och inte väggens.

Stora tydliga siffror som är avläsbara på långt avstånd, yttermått mått 75 x 190 mm.

Boetter är monterade på en elegant bastubehandlad ekfasad.

Ek håller bra i bastun, de flesta andra träslag spricker och blir fult väldigt snabbt

Precisionen är inte exakt utan ligger runt +-10%

 

(samma instrument i annat montage säljs av känt bastumärke för dubbla priset)

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

182