.

Affärs- och garantivillkor för privatpersoner                                                                 version 17.1

  
AFFÄRSVILLKOR:

Kund är skyddad av Distansköplagen och Konsumentköplagen vid handel i vår webbshop


Öppet köp för privatpersoner
 gäller en vecka efter mottagen produkt vid alla köp i webbshop exkl alla fraktkostnader, gäller vid retur oskadad förpackning och att alla produkter som återförs är i nyskick.

Undantag:
 Återköp och byten sker inte för virke, bastumöbler eller specialbeställda produkter.


Leverans till privatpersoner
 sker normalt från oss inom en till tre arbetsdagar. Mindre paket levereras via närmaste utlämningsställe, tyngre gods som går på pall tex ett bastuaggregat körs normalt hem till dig. För tyngre gods gäller fraktpris till tätort och längs större huvudväg, vid leveranser utanför tätort, frakt med båtförbindelse etc så kan fraktbolag begära högre ersättning, vi kontaktar i förekommande fall kund för godkännande. 
Produkter levereras oftast i återanvänt emballage, packning kan ske av extraknäckande skolelever.


Kund ansvarar
 
för att tillhandahålla rätt leveransadress, mail och kontakttelefonnummer vilket lämnas vidare till fraktbolag. Kund ansvarar också för att vara tillgänglig att ta emot gods och i övrigt följa våra anvisningar gällande frakt. Vid mottagande är det kundens skyldighet att räkna antal kollin och omgående besiktiga levererade varor.


Bastupunktens ansvarar för leveranser
. Vi ansvarar för att produkter kommer fram i oklanderligt skick. Skulle olyckan vara framme eller det är något fel på levererad produkt så skickar vi en ny produkt, levererar utbytesdel, eller gör annan överenskommelse så kund blir nöjd.

Undantag för virke:
 Här gäller att vid ev skada ersätter vi skadan per meter, dvs finns en skada så ersätts motsvarande en meter, dvs vi skickar inte nytt virke för någon mindre felaktighet.  
Notera att paneler med samma profil kan skilja sig helt obetydligt beroende på vilken batch eller leverantör den kommer ifrån, klassning bästa virkeskvalité gäller synlig sidaFraktskada
måste reklameras inom tre arbetsdagar efter mottaget gods. Om skada finns så anteckna skada på din fraktsedelkopia och be chaufför skriva under, kontakta sen oss för vidare instruktioner.
Vi packar ordentligt så fraktskador är i det närmaste obefintliga


Bastupunktens ekonomiska ansvar för levererade varor och tjänster är maximerat till fakturerat belopp.
Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer, men vi har aldrig haft någon reklamation


GARANTIVILLKOR:

Garanti för privatpersonergäller 5 år för Kerkes keramiska bastusten, garanti gäller också 5 år för Misa vedeldade bastuaggregat vid samtidig order av Kerkes bastusten. Ev åtaganden och fel gäller fullt ut enligt konsumentköplagen, därefter räknas värdet ner för brukad tid.
Övriga produkter och kombinationer har 2 års garanti enligt konsumentköplagen. 
Garanti förutsätter att våra föreskrifter om dimensionering och val av aggregat följs enligt hemsida rubrik: Viktiga länkar > Beräkningsguide val av bastuaggregat.
Garanti gäller fabrikationsfel och omfattar utbytesdelar, reparation eller utbyte ny produkt exkl ev frakt
Garanti gäller inte slitagedelar, som tex roster, asklåda etc, eller om aggregat utsätts för yttre påverkan, vid överhettning genom våldsam eldning eller eldning med felaktiga bränslen, garanti gäller inte i en miljö som skapar en galvanisk ström vilket innebär att aggregat börjar rosta.
Garanti gäller endast om installationsanvisningar och handhavandeinstruktioner följs.
Garanti gäller endast om bastuaggregat har använts för uppvärmning av en bastu

 
För företag gäller villkor enligt offert, ordererkännande eller faktura

 

 

 

 

.